Life Sciences

Vårt mål är att stödja våra kunder med deras projekt genom att erbjuda mycket kompetenta konsulter, flexibilitet och konsultation.

agap2 Sweden är ett konsult- och ingenjörsföretag specialiserade på läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri.

Vår kompetens

Upptäck våra expertområden.

Forskning och Utveckling

 • Analytisk metodutveckling
 • Upstream & Downstream
 • Formulering
 • Bioprocessutveckling

Kvalitet

 • Kvalitetssäkring
 • Kvalitetskontroll
 • Regulatoriska frågor

Kvalitetskontroll

Inom kvalitetskontroll utför våra konsulter visuella inspektioner, undersökningar, analyser av inkommande material och färdiga produkter för att säkerställa kvaliteten på medicintekniska produkter och biologiska läkemedel.

Kvalitetssäkring

Våra konsulter arbetar med partidokumentationsgranskning, avvikelseutredningar, CAPA och ändringskontroll för steril tillverkning och fasta preparat samt för kvalitetskontrollavdelningen. I ett annat uppdrag arbetar vår konsult med valideringsarbetet för en produktionsuppdatering och den sterila tillverkningen.

Projektledning

 • Projektledning FoU eller ingenjörsvetenskap
 • Kostnadskontroll
 • Planering
 • Riskhantering

Vår konsult arbetar som interimschef och projektledare inom kvalitetsavdelningen som koordinerar teamet och de pågående projekten inom kvalitetsledning.

Process och validering

 • Processteknik
 • Kvalificering och validering (utrustning och system)
 • Rengöringsvalidering
 • Automationsteknik
 • Lean produktion

Våra processingenjörer arbetar med att optimera produktionsprocesserna och har tvärfunktionella roller som hanterar olika processtekniska frågor, utredningar, avvikelser och tekniköverföring hos olika läkemedels- och bioteknikföretag.

Supply Chain

 • Hantering av leveranskedjan
 • Inköp
 • LEAN-produktion
 • Logistik
VÅRT UTBUD

Olika nivåer av engagemang.

Våra interventionsmetoder är utformade för att erbjuda tjänster på olika nivåer av engagemang.

 • Resultatbaserat engagemang

Resultatåtagandet är anpassat till tjänster för vilka kunden vill att agap2 ska åta sig att uppnå fastställda mål. Det är avsett för projekt som definieras i specifikationerna, för vilka agap2 föreslår en kostnadsberäkning per uppgift eller projektmilstolpe. Det gör det möjligt att söka efter optimering och produktivitetsvinster och kännetecknas av att fakturering sker per leverans (uppgifter eller milstolpar).

 • Åtagande av resurser

Resursåtagande är det vanligaste. Det möjliggör stor flexibilitet och lyhördhet. Det är främst avsett för projekt utan specifikationer, med en omfattning som kan ändras regelbundet. Det kännetecknas av att man fakturerar för den tid som lagts ner på projektet.

Hur arbetar vi?

Upptäck vårt arbetssätt.

Syftet med våra insatser är att bemöta våra kunders problem på ett så korrekt och lämpligt sätt som möjligt. För att göra detta har vi byggt vårt erbjudande på fyra ingreppssätt med ökande engagemang.

 • Konsultverksamhet: Individuell resurshantering | Kontrakt för varje konsult | Lyhördhet och flexibilitet | Avsättning av medel
 • Definierade projekt: Projekt baserade på definierade specifikationer | Projektledning | Implementering av ett multidisciplinärt team | Engagemang för resultat
 • Tekniskt team: Centraliserad verksamhet | Delegering av ledningen Enskilt kontrakt | Förvaltning av kompetens och resurser för projektlösningar | Avsättning av medel
 • Outsourcing av aktiviteter: Hantering av återkommande aktiviteter | Uppdelning av aktiviteter i uppgifter eller arbetspaket | Hantering av arbetsbelastningen av Solutions Projects | Engagemang för resultat
Karriär

Hittar du inte det du letar efter?
Skicka in din spontanansökan till oss.

Ansök nu