Energie

agap2 organiseert zich op basis van 4 kernactiviteiten die ons in staat stellen onze klanten te ondersteunen in elke fase van het project.

ONZE EXPERTISE

Ontdek onze expertise.

Onderzoek & Engineering

 • Veiligheidsstudies voor de bouw, exploitatie en ontmanteling van nucleaire installaties
 • Conventionele studies (Mechanica, Process, Elektriciteit, instrumentatie)
 • Leidingen, Ketelbouw, Civiele Techniek…)
 • Onderzoek naar kernfysica (thermohydraulica, kriticiteit, stralingsbescherming, materialen, neutronen)
 • R&D onderzoeken & Modellering (CFD, netwerk, berekening…)
 • Technische inspectie van Materialen en Uitrusting

Projectbeheer

 • Projectbeheer
 • Cost control
 • Raming
 • Planning
 • Contract Management / Beheer van klachtendossiers

Supply Chain Management

 • Sourcing van leveranciers
 • Realisatie van en toezicht op aanbestedingsprocedures
 • Beheer van contracten, onderhandeling
 • Verzending-Opvolging/Herinneringen leveranciers
 • Technische inspectie van de uitrusting bij de leveranciers/Opvolging van de productie
 • Beheer van de logistieke keten / Industrieel transport

Werken & ingebruikname

 • Beheer van de opdrachten voor werken
 • Toezicht / Installatie ter plaatse
 • Pre-commissioning, Commissioning
 • Testen en valideren van de uitrustingen

Ontmanteling & Afvalbeheer

 • Projectbeheer
 • Documentbeheer
 • SCM
 • Veiligheidsstudies voor de ontmanteling van nucleaire installaties
 • Conventionele studies (Mechanica, Process, Elektriciteit, Instrumenten, Leidingen, Ketelbouw, Civiele Techniek…)
 • Onderzoek naar kernfysica (thermohydraulica, kriticiteit, stralingsbescherming, materialen, neutronen)
 • R&D onderzoeken & Modellering (CFD, netwerk, berekening…)
 • Technische Inspectie / Opvolging van de productie

Onderzoek & Offshore / Marine Engineering

 • Basic Engineering / Detailstudies: process, elektriciteit, mechanica, civiele techniek, instrumenten, leidingen…
 • Marine & Offshore studies (luchtweerstand, zeevastheid, testen in bassins, stabiliteit, koepelstructuur, keelson, integratie van uitrusting)
 • Opstelling van de specificaties en data sheets
 • Risicoanalyse: QRA, risicoverslag, modellering van scenario’s met ongevallen, effectbeoordeling
 • Technische inspectie van materialen en uitrusting

Onderzoek & Onshore Engineering

 • Basic Engineering / Detailstudies: process, elektriciteit, mechanica, civiele techniek, instrumenten, leidingen…
 • R&D onderzoeken & Modellering: ontwerp, CFD, berekening…
 • Opstelling van de specificaties en data sheets
 • Risicoanalyse: QRA, risicoverslag, modellering van scenario’s met ongevallen, effectbeoordeling
 • Technische inspectie van materialen en uitrusting

Projectbeheer

 • Projectbeheer
 • Cost control
 • Raming
 • Planning (Macro, Micro, tools P6 MSP…)
 • Kwaliteit

Supply Chain Management

 • Sourcing van leveranciers
 • Realisatie en lancering van aanbestedingsprocedures
 • Technische validatie van de voorstellen
 • Beheer van contracten, onderhandeling
 • Verzending – Herinneringen leveranciers
 • Technische inspectie van de uitrusting bij de leveranciers
 • Beheer van de logistieke keten / Industrieel transport

Werken & ingebruikname

 • Beheer van de opdrachten voor werken
 • Toezicht / Installatie ter plaatse
 • Pre-commissioning (Opstelling en ontwikkeling van methodologieën, voorbereiding van procedures…)
 • Commissioning (Uitvoering, Aansluiting op de netwerken, Ontwikkeling / Beheer / Administratie van de bijhorende managementsystemen, Opstelling van praktische handleidingen…)
 • Testen en valideren van de uitrustingen

Engineering

 • Basisonderzoek en gedetailleerd onderzoek van alle disciplines (Mechanica, Proces, Elektriciteit HS/LS, Instrumenten, Leidingen, Ketelbouw, Civiele Techniek…)
 • Onderzoeken Balance Of Plant Elektrisch (BOP-E)
 • Onderzoeken Balance Of Plant Mechanisch (BOP-M)
 • Opstelling van de specificaties en data sheets
 • Mechanica van vloeistoffen
 • Technisch projectbeheer / Coördinatie van technische interfaces
 • Onderzoek naar de veiligheid van de installaties en processen
 • Onderhoud van de uitrustingen (draaiende machines, hoogspanningsstations…)

Supply Chain Management

 • Inkopen gezinnen
 • Verzending
 • Inspectie QA/QC
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit van de projecten en leveranciers
 • Technische inspectie van Materialen en Uitrusting
 • Audits

Werken & ingebruikname

 • Toezicht ter plaatse
 • Algemene Installatie
 • Pre-commissioning, Commissioning alle takken
 • Testen, bestuderen en valideren van de uitrustingen
 • QHSE Terrein van de centrales

Projectbeheer

 • Projectbeheer
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Raming en berekening
 • Planning
 • Contract Management / Beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de administratieve controle
 • QHSE managementsysteem

Hernieuwbare Energie

 • Basisonderzoek en gedetailleerd onderzoek van alle disciplines (Mechanica, Proces, Elektriciteit HS/LS, Instrumenten, Vermogenselektronica, Leidingen, Ketelbouw, Civiele Techniek…)
 • Studies voor de aansluiting op het transmissienet
 • Simulatie van produceerbare objecten
 • Akoestische onderzoeken
 • Geografische informatiesystemen
 • Opstelling van de specificaties en data sheets
 • Mechanica van vloeistoffen
 • Technisch projectbeheer / Coördinatie van technische interfaces
 • Onderhoud van de uitrusting

Supply Chain Management

 • Inkopen (projecten of families)
 • Verzending
 • Inspectie QA/QC
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit (van de projecten of leveranciers)
 • Technische inspectie van Materialen en Uitrusting
 • Audits

Werken & Commissioning

 • Toezicht ter plaatse
 • Algemene Installatie
 • Pre-commissioning, Commissioning alle takken
 • Testen, bestuderen en valideren van de uitrustingen
 • QHSE Ter plaatse

Projectbeheer

 • Projectbeheer
 • Prospectie van nieuwe sites
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Raming en berekening
 • Planning
 • Contract Management / Beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de administratieve controle
 • QHSE managementsysteem

Engineering en R&D

 • Basisonderzoek en gedetailleerd onderzoek van alle disciplines (Mechanica, Proces, Elektriciteit HS/LS, Instrumenten, Vermogenselektronica, Leidingen, Civiele Techniek…)
 • Tekeningen, plannen, technisch schrijven
 • Berekening van de structuren
 • Technisch projectbeheer / technische coördinatie
 • Technische inspectie van materialen en uitrusting
 • Onderhoud van de uitrustingen (draaiende machines, transporttechniek, zeven en vermalen…)

Supply Chain Management

 • Inkopen projecten aan de kant van het projectbeheer
 • Inkopen APEX/OPEX
 • Inkopen gezinnen
 • Verzending
 • Inspectie QA/QC
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit van de projecten en leveranciers…)

Werken & Commissioning

 • Toezicht op de montage
 • Algemene Installatie
 • Pre-commissioning, Commissioning alle takken
 • Testen, bestuderen en valideren van de uitrustingen

Projectbeheer

 • Projectbeheer
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Planning
 • Contract Management / Beheer van
 • Klachtendossiers
 • Beheer van de administratieve controle
 • QHSE

Engineering en R&D

 • Basisonderzoek en gedetailleerd onderzoek van alle disciplines (Mechanica, Proces, Elektriciteit HS/LS, Instrumenten, Vermogenselektronica, Leidingen, Ketelbouw, Civiele Techniek…)
 • Studie van het proces
 • Bepaling van de behandelingswijzen (chemisch, biochemisch, mechanisch, membraanfiltering…)
 • Opstelling van de specificaties en data sheets
 • Mechanica van vloeistoffen
 • Technisch projectbeheer / Coördinatie van technische interfaces
 • Onderzoek naar de veiligheid van de installaties en processen
 • Onderhoud van de uitrusting

Supply Chain Management

 • Inkopen projecten
 • Inkopen gezinnen
 • Verzending
 • Inspectie QA/QC
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit van de projecten en leveranciers
 • Technische inspectie van Materialen en Uitrusting
 • Audits

Werken & Commissioning

 • Toezicht ter plaatse
 • Algemene Installatie
 • Pre-commissioning, Commissioning alle takken
 • Testen, bestuderen en valideren van de uitrustingen
 • QHSE Ter plaatse

Projectbeheer

 • Projectbeheer
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Raming en berekening
 • Planning
 • Contract Management / Beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de administratieve controle
 • QHSE managementsysteem
ONS AANBOD

Verschillende niveaus van betrokkenheid.

 • Resultaatsverbintenis.

De resultaatsverbintenis is aangepast aan de prestaties waarvoor iedere klant wilt dat agap2 zich engageert voor het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Het is bestemd voor projecten bepaald in het Lastenboek, waarvoor agap2 een berekening per taak of mijlpaal in het project voorstelt. Het zorgt ervoor dat onderzoek naar mogelijke verbeterpunten en productiviteitswinst mogelijk wordt en onderscheidt zich door een facturatie per deliverable (taak of mijlpaal).

 • Middelenverbintenis.

De middelenverbintenis komt vaker voor. Dit soort overeenkomst biedt een grote flexibiliteit en sterk reactievermogen. Het is voornamelijk bestemd voor projecten zonder lastenboek, met een bereik dat regelmatig kan veranderen. Het weet zich te onderscheiden door een facturatie per tijdsperiode die werd besteed aan het project.

Hoe werken we ?

Ontdek onze mogelijke tussenkomsten.

Onze tussenkomsten hebben als doel een antwoord te bieden op alle problemen van onze klanten, op de meest eerlijke en best aangepaste manier mogelijk. We baseren ons aanbod op 4 categorieën van tussenkomst, dit naargelang variërende niveaus van betrokkenheid.

 • Advies verlenen: Individueel beheer van hulpmiddelen | Contract voor elke consultant | Reactievermogen en flexibiliteit | Middelenverbintenis
 • Bepaalde projecten: Projecten gebaseerd op bepaalde specificaties die werden vastgesteld | Projectbeheer door Projects Solutions | Invoering van een multidisciplinair team | Resultaatsverbintenis
 • Technisch platform:Gecentraliseerde activiteit | Delegatie van het beheer van het Enkel Contract | Beheer van de competenties en hulpmiddelen door Projects Solutions | Middelenverbintenis
 • Uitbesteding: Verwerking van terugkerende activiteiten | Opsplitsen van activiteiten in taken of wekpakketten | Beheer van de werklast door Projects Solutions | Resultaatsverbintenis
Carrières

Vindt u niet wat u zoekt?
Bezorg ons uw spontane kandidatuur.

Solliciteer nu